Tarjouspyyntöön kuulumattomat tuoteryhmät

Huom! Hankinta EI koske mm.

- akuutin munuaisvaurion hoitoon tarkoitettuja CRRT-nesteitä
- iv-immunoglobuliineja
- HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja viruslääkkeitä
- C-hepatiitin interferonivapaaseen hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita
- bevasitsumabia, rituksimabia eikä trastutsumabia
- silmäkirurgiassa käytettävistä valmisteista väriaineita, viskoelastisia aineita, silmänsisäisiä kaasuja, silikoniöljyjä eikä BSS-liuoksia
- radioaktiivisia lääkevalmisteita
- lääkkeellisiä kaasuja
- kudosliimoja, joita ei ole rekisteröity lääkkeiksi
- erityisluvallisia lääkevalmisteita
- käsidesinfektiovalmisteita
- pintadesinfektiovalmisteita lukuun ottamatta denaturoitua alkoholia
- pesuaineita (esim. nestesaippuat ja pesuemulsiot)
- luusementtejä
- glukoosi- ja laktoosikoevalmisteita
- verensokerimittareita ja -liuskoja
- virtsatestejä
- pikatestejä     

Päivitetty 15.2.2019.  

Toiminnan takaa Netland AppRunner