Elektroniset lääkekaapit

Elektroninen lääkekaappi (e-lääkekaappi) on tietokoneohjattu lääkkeiden varastointiin ja jakeluun käytettävä laitteisto, jossa lääkkeet säilytetään sähköisillä lukoilla varustetuissa laatikoissa tai kaapeissa. E-lääkekaappi on sairaala-apteekin tuottama palvelu, jossa apteekki hankkii e-lääkekaapin osaston lääkehuoneeseen ja vastaa osaston lääkehuollosta.

E-lääkekaapin vastuuhenkilönä on farmaseutti, joka toimii samalla osaston yhteyshenkilönä kaikissa lääkehuoltoon liittyvissä asioissa. Farmaseutti huolehtii osaston lääkevalikoimasta ja e-lääkekaapin toiminnasta sekä perehdyttää hoitohenkilökunnan e-lääkekaapin käyttöön. Sairaala-apteekin lääketyöntekijä täydentää tuotteet e-lääkekaappeihin.

e-kaappi_01 

  

Toiminnan takaa Netland AppRunner