Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden kilpailutus hankintakaudelle 2022 - 2023


Ennakkoilmoitus PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkehankinnasta on julkaistu 16.12.2020: 


Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa arviolta tammi-helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen tarjouspyyntö julkaistaan KILPO-kilpailutusportaalissa. 

Päivitetty 13.1.2021 
Toiminnan takaa Netland AppRunner