Lääkehankinta 2020-2021

PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankintailmoitus 2019-003354 on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on perjantai 15.3.2019 klo 15.30

      
Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 

TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ:
                                                                
KILPO:

1. Olen rekisteröinyt yrityksen X Kilpoon. Nyt yrittäessäni kirjautua sisään, sieltä tulee herjaviesti: ”Käyttäjätunnus on arkistoitu”. Mitä voin tehdä?

Yrityksen voi rekisteröidä uudelleen siten, että lisää ALV-tunnuksen perään vaikka kauttaviivan ja tarvittaessa muita merkkejä. Kentän pituutta ei ole rajoitettu.

2. Yrityksellämme ei ole käytössä Suomessa verkkolaskutusta, joten voinko täyttää alla oleviin kolmeen kohtaa tekstin ”Ei käytössä”.
Verkkolaskuissa OVT-tunnus*
Verkkolaskuissa operaattori*
Verkkolaskuissa operaattorin välittäjätunnus

Kyllä voit toimia näin. 

3. Emme saa exceliin kaikkia tuotteita Kilposta, pystyttekö auttamaan tässä asiassa?

Kaikkien tuotteiden tuominen exceliin onnistuu, mutta haku voi kestää muutaman minuutin.

                                                                             
ESPD:           


Päivitetty 15.2.2019.        

         


 

Toiminnan takaa Netland AppRunner