Opetustoiminta ja koulutus

Sairaala-apteekki toimii opetusapteekkina ja vuosittain 2 - 3 farmaseutti- tai proviisoriopiskelijaa suorittaa opiskeluunsa liittyviä harjoittelujaksojaan apteekissa. Myös muita lääke- ja terveydenhoitoalan opiskelijoita käy vuosittain suorittamassa lyhyitä harjoittelu- tai tutustumisjaksoja sairaala-apteekissa.

Lisätietoja
Henkilöstöproviisori/vastaava proviisori Jouko Ollikainen, puh. (03) 311 66222, sähköposti etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Sairaala-apteekki järjestää osastojen toivomuksesta ja heidän toivomistaan farmasiaan liittyvistä aiheista koulutusta esimerkiksi osastotuntien yhteydessä. Laajempia hoitohenkilöstölle tai sairaanhoitopiirin farmaseuttiselle henkilöstölle tarkoitettuja koulutustilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Lisäksi sairaala-apteekki osallistuu sairaanhoitajille järjestettävään lääkehoitolupa-koulutukseen.

opetustoiminta

Toiminnan takaa Netland AppRunner