Osasto- ja klinikkafarmasia

Osasto-/klinikkafarmaseutti auttaa osastoja lääkehuollon toteuttamisessa sekä toimii osastolla farmasian alan asiantuntijana. Osasto-/klinikkafarmaseutin työnkuvaan voi kuulua muun muassa osaston lääkekaapista huolehtiminen, lääketilausten tekeminen, lääkelaimennosten valmistus, erilaisten ohjeiden laatiminen ja koulutustoiminta.

Osastofarmaseutti työskentelee yhdellä osastolla kun taas klinikkafarmaseutti avustaa useamman eri osaston lääkehuollossa. TAYS:ssa työskentelee tällä hetkellä osastofarmaseutit hematologisella osastolla (10A) ja teho-osastolla, klinikkafarmaseutit lastentautien ja syöpätautien vastuualueilla sekä Vammalan ja Valkeakosken aluesairaaloissa.  

osastofarmasia

Toiminnan takaa Netland AppRunner