Informaatio

Sairaala-apteekin farmaseuttinen henkilöstö vastaa päivittäin sairaanhoitajien ja lääkäreiden esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi lääkkeiden käyttökuntoon saattamista, yhteensopivuuksia ja säilyvyyksiä sekä erityisluvallisten valmisteiden saatavuutta. Tietoa etsitään muun muassa farmasian alan kirjoista ja tietokannoista sekä internetistä. Apteekki tekee myös tiivistä yhteistyötä lääkeyritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sairaala-apteekin asiakkaille välitetään tietoa lääkevalikoiman valmisteista ja sairaala-apteekin toiminnasta sähköisen lääketilausjärjestelmä eEmedin sekä apteekin intranet-sivujen kautta.

informaatio

 

Toiminnan takaa Netland AppRunner